In de privacyverklaring van Shopping4 (hierna 'de Verklaring') wordt beschreven hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en beschermd.

Door het bezoeken van Shopping4 accepteren Klanten de in deze Verklaring beschreven toepassingen, tevens geven ze toestemming om persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken en, in zeldzame gevallen, te openbaren.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden voor het identificeren van een Klant. Ook kan met behulp van deze gegevens contact met de Klant worden opgenomen. Onder deze gegevens vallen onder andere naam, e-mailadres, verzendadres, telefoonnummer en ip-adres.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens:

Shopping4 verzamelt persoonlijke gegevens van haar Klanten, hiermee tracht ze de gebruikerservaring te verpersoonlijken en te verbeteren. Shopping4 gebruikt deze gegevens voor het afhandelen van bestellingen, het leveren van producten en diensten, het afhandelen van betalingen, het communiceren met de Klanten over bestellingen en producten, het bijwerken van haar database, en het beheer van klanten-accounts. De persoonlijke gegevens van een Klant stelt Shopping4 ook in staat met hem/haar te communiceren over nieuws, speciale aanbiedingen, acties, en andere marketingprogramma's. (Shopping4 verstrekt Klanten een duidelijke, gratis en makkelijke manier om dit gebruik voor marketingdoeleinden te weigeren of te annuleren.). Persoonlijke gegevens worden ook gebruikt voor het verbeteren van de online-winkel van Shopping4, het voorkomen en opsporen van misbruik van de website en het in staat stellen van derden om technische, logistieke of andere werkzaamheden namens Shopping4 uit te voeren.

Het is mogelijk Shopping4 te bezoeken zonder u te identificeren en zonder het verstrekken van enige informatie over uzelf. Er zijn echter bepaalde situaties waarin de Klant verzocht wordt persoonlijke gegevens door te geven aan Shopping4 (Gegevens die Klant geeft aan Shopping4) en er zijn omstandigheden waarin Shopping4 persoonlijke gegevens van haar Klanten automatisch verzamelt (Automatisch verzamelde Gegevens).

Gegevens die de Klant geeft aan Shopping4 Shopping4 ontvangt en bewaart zorgvuldig alle gegevens die door Klanten op de website worden ingevuld of op een andere wijze worden gegeven. De Klant kan ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dan kan hij beperkt worden in het gebruik van bepaalde mogelijkheden, of zelfs het plaatsen van bestellingen. Shopping4 gebruikt de gegevens, verstrekt door haar Klanten, voor doeleinden zoals reageren op een verzoek van de Klant, communiceren met Klanten, of het afleveren van bestellingen.

Situaties waarin Shopping4 Klanten zal vragen om persoonlijke gegevens te verschaffen:

 • Aanschaffen/kopen of plaatsen van een bestelling "on-line";
 • Openen van een online-rekening;
 • Lid worden van een ledenprogramma;
 • Indienen van een opmerking, klantenbeoordeling of andere gebruikers-gecreëerde inhoud;
 • Abonneren op de nieuwsbrief;
 • Contact opnemen met de klantenservice.

 

Persoonlijke gegevens verstrekt door Klanten (en opgeslagen bij Shopping4):

 • e-mailadres, naam, achternaam, leeftijd, geslacht, woonplaats en (afhankelijk van de gebruikte diensten) in sommige gevallen financiële gegevens zoals creditcard- of bankrekeningnummer;
 • transactie-informatie gebaseerd op uw activiteiten op onze sites (zoals aankopen);
 • verzendinformatie, factureringsgegevens en andere gegevens verstrekt door de Klant ten tijde van de aanschaf van een artikel.

 

Automatisch verzamelde gegevens.

Sommige gegevens worden ontvangen en opgeslagen door Shopping4 wanneer Klanten met ons in contact treden. Automatisch verzamelde gegevens zullen alleen gebruikt worden voor interne beheerdoeleinden. (Te uwer informatie, de automatische verzamelde gegevens stellen ons enkel in staat tot het identificeren van dataverkeer en het aantal gebruikers; dit geeft ons echter niet de mogelijkheid tot het achterhalen van de persoonlijk informatie van de Klant en daarom kan het bekijken van onze website anoniem plaatsvinden.) Bijvoorbeeld, zoals vele websites maken wij gebruik van cookies en we verkrijgen bepaalde gegevens wanneer de Klant een bezoek brengt aan Shopping4, of advertenties en andere content aangeboden door of in naam van Shopping4 op andere websites raadpleegt. De meest voorkomende situaties waarin gegevens automatisch verzameld worden zijn:

 • Cookies;
 • Het gebruik van pixel labels of Graphics Interchange Format-bestanden, ook bekend als GIF's;
 • In sommige gevallen worden gegevens verzameld van zakelijke partners, aannemers, gedeelde databanken en andere derden.

Shopping4 kan de volgende persoonlijke gegevens automatisch verzamelen en opslaan:

 • Gegevens over het gebruik van de Klant van onze website, diensten, inhoud en reclame, inclusief computer- en verbindingsgegevens, statistieken over het bekijken van pagina's, verkeer van/naar de sites, advertentiegegevens, ip-adres en standaardwebloggegevens;
 • Gegevens van andere firma's, zoals demografische gegevens en navigatiegegevens;
 • Andere aanvullende gegevens van derden (voor zover wettelijk toegestaan).

 

Hieronder wordt met 'persoonlijke gegevens' bedoeld: Gegevens die de Klant aan Shopping4 verstrekt en Automatisch verzamelde Gegevens, behalve indien nadrukkelijk anders vermeld.

Marketing

Shopping4 verstrekt, verkoopt of verhuurt geen enkele persoonlijke gegevens aan derden voor marketingdoeleinden. Shopping4 kan alleen persoonlijke gegevens van haar Klanten combineren met gegevens die verzameld zijn van andere firma's en gebruiken voor het verbeteren en het verpersoonlijken van diensten, inhoud en reclame van Shopping4.

Het gebruik van persoonlijke gegevens

Het hoofddoel van het verzamelen van persoonlijke gegevens door Shopping4 is het bieden van een veilige, glad verlopende, efficiënte en op maat gemaakte beleving voor haar Klanten. Door het verstrekken van persoonlijke gegevens aan Shopping4 geven Klanten toestemming aan Shopping4 voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens voor het verstrekken van diensten en klantenondersteuning waar een Klant om vraagt; het oplossen van meningsverschillen; het innen van kosten; het oplossen van problemen; het voorkomen van verboden activiteiten; het aanpassen, evalueren en verbeteren van onze diensten, inhoud en reclame; het informeren over onze diensten; gerichte marketing; het bijwerken van diensten en promotionele aanbiedingen gebaseerd op de communicatievoorkeuren van de Klant; het vergelijken van gegevens op juistheid en dit controleren op basis van gegevens van derden.

Openbaren van persoonlijke gegevens van Klanten:

Shopping4 kan persoonlijke gegevens openbaren ter ondersteuning van haar beleid, reagerend op aanklachten dat informatie de rechten van anderen aantast, of ter bescherming van een ieders recht, eigendom, of veiligheid. Zulke gegevens worden geopenbaard in overeenkomst met de wettelijke bepalingen.

Shopping4 kan de persoonlijk gegevens van Klanten delen met: dienstverleners die Shopping4 helpen met haar zakelijke verwerkingen volgens de contracten met Shopping4 (zoals een koeriersdienst, een fraudeonderzoek, het vorderen van rekeningen, enz.); politie of andere overheidsinstanties, als reactie op een wettelijk verzoek betreffende een crimineel onderzoek of verdachte, illegale activiteit (in dergelijke gevallen zullen slechts die gegevens die relevant zijn voor het onderzoek worden openbaard); andere zakelijke entiteiten, in het geval dat Shopping4 van plan is over te gaan in of verworven wordt door die zakelijke entiteit. (Zou een dergelijke combinatie zich voordoen, dan eisen wij van de nieuwe, gecombineerde entiteit de Geheimhouding betreffende de persoonlijke gegevens van de Klanten in acht te nemen).

Zonder het bovenstaande te beperken, en in een poging ter bescherming van de privacy van de Klant, zal Shopping4 persoonlijke gegevens niet openbaren dan aan de politie of andere overheidsinstanties of andere derden zonder een rechtelijke uitspraak of dergelijke juridische procedures, behalve indien wij ervan overtuigd zijn dat de openbaring van gegevens noodzakelijk is ter voorkoming van dreigende fysieke schade of financiële verlies of voor het melden van een verdachte illegale activiteit.

Het beschermen van de inloggegevens voor de website:

Het wachtwoord is de sleutel tot de account van de Klant. De Klanten moeten unieke nummers, letters en speciale tekens gebruiken, en oppassen voor het onthullen van het Shopping4-paswoord aan anderen. Indien een Klant zijn wachtwoord of persoonlijke gegevens deelt met anderen, dan moet hij zich ervan bewust zijn dat hij verantwoordelijk zal zijn voor alle acties ondernomen op zijn account. Mocht een Klant zijn wachtwoordgegevens verliezen, dan verliest hij de controle over zijn persoonlijke gegevens en kan onderworpen worden aan juridische acties namens hem. Daarom is het belangrijk om Shopping4 meteen te informeren en het wachtwoord te veranderen.

De toegang, de herziening en het veranderen van persoonlijke gegevens

Een Klant kan het grootste deel van zijn persoonlijke gegevens zien, herzien en veranderen door in te loggen op Shopping4. Shopping4 zal niet handmatig de persoonlijke gegevens van haar Klanten wijzigen, want het is zeer moeilijk om een identiteit op afstand te verifiëren. Het is aanbevolen om uw persoonlijke gegevens direct bij te werken als deze veranderd of onjuist zijn.

Op verzoek van de Klant zal Shopping4 de account van de Klant sluiten en zo snel mogelijk alle persoonlijke gegevens verwijderen, in overeenkomst met de toepasselijke wetgeving. Shopping4 zal persoonlijke gegevens van gesloten rekeningen bewaren volgens toegepaste wetgeving, fraude voorkomen, uitstaande betalingen innen, verschillen van mening en problemen oplossen, assisteren met elk onderzoek, en zal andere handelingen ondernemen van andere die zijn toegestaan volgens de wet.

Veiligheid:

De persoonlijke gegevens van de Klanten zijn opgeslagen in de in Europa gevestigde, Shopping4-servers. Shopping4 behandelt data als iets waardevols en ziet het als iets dat beschermd moet worden en gebruikt veel hulpmiddelen (encryptie, paswoorden, beveiliging, etc) voor het beschermen van persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang en openbaring.

Derden:

Behalve en indien anders nadrukkelijk vastgesteld is in deze Verklaring, beperkt dit document zich alleen tot het gebruik en de openbaring van gegevens die rechtstreeks door Shopping4 van haar Klanten zijn verzameld. Mocht een Klant zijn persoonlijke gegevens onthullen aan anderen op Shopping4-site alsmede op andere sites op het internet, dan kan een ander beleid van toepassing zijn voor het gebruik of openbaring van persoonlijke gegevens. Shopping4 heeft geen zeggenschap over het privacybeleid van derden, hierom kunnen Klanten onderworpen worden aan het privacybeleid van derden, daar waar dit van toepassing is.


Ten slotte:

Shopping4 kan haar privacybeleid op elk moment wijzigen door het melden van de gewijzigde voorwaarden op de Shopping4-site.

Alle gewijzigde voorwaarden zijn automatisch geldig dertig dagen na de melding op de site. Indien de Klant doorgaat met het gebruik van onze website na het introduceren van de wijzigingen, dan wordt dit gezien als het akkoord gaan met het nieuwe, gewijzigde privacybeleid.